Instituti Albanologjik - Prishtinë
Instituti Albanologjik është institucion i pavarur publik kërkimor-shkencor me rëndësi të veçantë kombëtare, që merret me studimin e kulturës shpirtërore e materiale të shqiptarëve. Veprimtarinë e vet e zhvillon në bazë të Ligjit për Institutin Albanologjik dhe Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore të Kosovës. Instituti Albanologjik ka për objekt veprimtarie punën kërkimore-shkencore nga fushat e albanologjisë: gjuhësi, letërsi, histori, folklor dhe etnologji. Veprimtarinë e tij e zhvillon duke i hulumtuar problemet albanologjike në terren dhe arkiva, duke i studiuar ato dhe duke i botuar rezultatet e arritur...
Veprimtaria kërkimore-shkencore e Institutit realizohet përmes projekteve shkencore, punëve hulumtuese në terren, hulumtimeve në arkiva, organizimit të tubimeve shkencore dhe nëpërmjet të veprimtarisë botuese.   Projektet shkencore Pas gjashtë dekadave të punës shkencore, ndonëse me ndërprerje, në Institut janë realizuar një numër i madh projektesh kolektive dhe individuale nga gjuhësia, letërsia, historia, folklori dhe etnologjia. Shumica e projekteve të kryera janë botuar në botime të veçanta, monografi, përmbledhje të veçanta studimesh, në periodikun e Institutit dhe më gjerë. Nga fusha e gjuhësisë janë r...
11.04.2013 | 20:25


Konferencë Shkencore në 100 - vjetorin e lindjes së akademik Ajetit Ajeti

Instituti Albanologjik në Prishtinë dhe Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë në Tiranë, organizuan konferencë shkencore në nder të 100 -vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajeti .Fjala e mbajtur në hapjen e Konferencës jubilare-shkencore me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Akademik Idriz Ajetit, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i Tiranës, mbajtur në Prishtinë, më 30 qershor 2017.

Prof. dr. Hysen Matoshi

I nderuari Akademik Idri...
  INSTITUTI ALBANOLOGJIK, PRISHTINË INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË, TIRANË   Konferencë shkencore   PROFESOR IDRIZ AJETI  NË 100-VJETORIN E LINDJES   KËSHILLI ORGANIZUES I KONFERENCËS   Prof. dr. Hysen MATOSHI Prof. dr. Qemal MURATI Prof. dr. Shefkije ISLAMAJ Prof. dr. Valter MEMISHA Prof. dr. Lulëzim LAJÇI Sylë KASUMAJ, sekretar    Ora 10.00 Hapja e Konferencës në orën 10:00 në mjediset e Institutit Albanologjik Kryesia: Hysen Matoshi, Ali Jashari, Roland Zisi, Fazli Syla, Qemal Murati Fjala e hapjes Fjalë përshëndetëse: 1. Hysen Matoshi, drejtor i Institutit Albanologjik 2. Valter Memisha, drejtor i Institu...
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik