Instituti Albanologjik - Prishtinë
Instituti Albanologjik është institucion i pavarur publik kërkimor-shkencor me rëndësi të veçantë kombëtare, që merret me studimin e kulturës shpirtërore e materiale të shqiptarëve. Veprimtarinë e vet e zhvillon në bazë të Ligjit për Institutin Albanologjik dhe Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore të Kosovës. Instituti Albanologjik ka për objekt veprimtarie punën kërkimore-shkencore nga fushat e albanologjisë: gjuhësi, letërsi, histori, folklor dhe etnologji. Veprimtarinë e tij e zhvillon duke i hulumtuar problemet albanologjike në terren dhe arkiva, duke i studiuar ato dhe duke i botuar rezultatet e arritur...
Veprimtaria kërkimore-shkencore e Institutit realizohet përmes projekteve shkencore, punëve hulumtuese në terren, hulumtimeve në arkiva, organizimit të tubimeve shkencore dhe nëpërmjet të veprimtarisë botuese.   Projektet shkencore Pas gjashtë dekadave të punës shkencore, ndonëse me ndërprerje, në Institut janë realizuar një numër i madh projektesh kolektive dhe individuale nga gjuhësia, letërsia, historia, folklori dhe etnologjia. Shumica e projekteve të kryera janë botuar në botime të veçanta, monografi, përmbledhje të veçanta studimesh, në periodikun e Institutit dhe më gjerë. Nga fusha e gjuhësisë janë r...
11.04.2013 | 20:25
Studiuesi dhe shefi i Degës së Historisë të Institutit Albanologjik, dr. Memli Krasniqi, në kuadër të programit Erasmus + visiting lecturer, më 12 prill 2017, ka mbajtur ligjëratë në Universitetin e Dublinit me temën “Të shkruarit e historisë në shoqëritë postkonfliktuale – rasti i Kosovës” (Writing History on post-conflict societies: The case of Kosovo).

Gjatë ligjëratës 45-minutëshe dr. Memli Krasniqi ka folur mbi pikëvështrimet e ndryshme të  historiografisë shqiptare dhe asaj serbe, mbi periudhat e kontestuara historike, mbi strukturën etnike të Kosovës gjatë shek. XII-XVII, tkurrjen etnike të...
    INSTITUTI ALBANOLOGJIK – PRISHTINËDega e FolkloritNjoftim
Të nderuar studiues të folklorit,
Dega e Folklorit e Institutit Albanologjik do të organizojë Tryezë shkencore më 20 mars (e hënë) 2017, në orën 11.oo, me temë "Folklori dhe folkloristika sot - raporti me disiplinat tjera".Ju ftojmë që me kumtesat dhe diskutimet e juaja, të kontribuoni për raportin që ka folkloristika sot me disiplinat tjera humane e sociale, raport ky i cili ka ekzistuar pjesërisht me disa nga ato, por që në studimet bashkëkohore vije duke u shtuar dhe zgjëruar si pasojë e qasjeve shumëdimenzionale që imponohen nga vetë lënda e folklorit, e cila &...
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik